Friday, August 10, 2012

Subsidi Pemandulan Kucing Jalanan (Nurulhuda Jamaluddin)

Nurhuda Jamaluddin telah memohon Subsidi Pemandulan untuk kucing-kucing jalanan ini sebelum diiklankan untuk diserahkan kepada pemilik baru. 


Betina #1
Betina #2
CinCin (betina)
YinYin (jantan)

Pemandulan kucing-kucing ini telah dilakukan pada 1 Ogos 2012 di Klinik Kembiri Setapak. 

Subsidi Pemandulan yang diberikan untuk 3 ekor kucing betina + 1 ekor kucing jantan ini ialah RM260 menggunakan Dana SCRATCH. 

Terima kasih kepada Nurhuda kerana menyokong pemandulan haiwan jalanan.

1 comment: